HISTORIA & FJÄLLBILDER

Historia och Fjällbilder


HÖGVÅLENS FJÄLLVANDRARSTATION,


är en ideell förening som verkar med en naturnära, kulturnära och miljönära fjäll och upplevelseverksamhet.


Föreningen vårdar, röjer och underhåller gamla vandringsstigar.Föreningen äger, förvaltar och vårdar Fjäll, natur och kulturrum.Föreningen samordnar medlemmarnas och lokala aktörers produktion av natur och kulturaktiviteter.


Allt detta finns till tack vare Lennart Lagerman ( 1922-1997 )som vid 22 års ålder , 1944 mötte denna fjällvärld och dess människor för första gången.36 vandringar i denna vilda och orörda fjällvärld gjorde han med barn, barnbarn och vänner.


Möten med fjällfolk och ortsbor blev livslånga vänskapsband.


"Tjärn" är/var såväl pappas som samen Jöns Zackrissons pärla i denna fjällvärld. Vi som varit här förstår varför och vårdar såväl minnet som lägret.


En del av pappa finns för evigt bevarad i denna tjärn, som var en av få platser där han även på ålderns höst trots kyla tog sig ett bad.

L A G E R M A N S

K Å T A

Lagermans kåta ligger 825 m ö h vid Tjärn, på östra sidan av Nässjödalen, söder om Rogen. Den står olåst och välkomnande för alla med ett genuint natur och fjällintresse.


FJÄLLBILDER


Lagermans kåta med omnejd, genom tiderna.